Jest jednym z największych Osiedli w Rzeszowie i największym wśród pięciu Osiedli Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Osiedle wyposażone jest w pełną infrastrukturę techniczną, oświatowo-kulturową łącznie ze szkolnictwem średnim i wyższym, placówkami opiekuńczymi nad dziećmi oraz dobrze rozwiniętą siecią placówek handlowo-usługowych i bankowych. Szpitale, przychodnie zdrowia i liczne gabinety rehabilitacji i fizjoterapii medycznej zaspokajają w pełni potrzeby mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej. Osiedle posiada gęstą sieć placówek zabaw dla dzieci, kryty basen, boiska sportowe typu Orlik dla młodzieży, kort tenisowy oraz tereny parkowo-rekreacyjne z możliwością organizowania masowych imprez sportowych i rozrywkowych na świeżym powietrzu.  Dobrze rozwinięta sieć dróg ułatwia komunikację z całym miastem.

 

Liczba mieszkańców – 12.979

Liczba budynków – 96

Liczba mieszkań – 4.957

Powierzchnia mieszkaniowa – 264.577,84 m2

Powierzchnia lokali użytkowych - 20 134,05 m2


Administracja Osiedla „Baranówka” - 35-206 Rzeszów, ul. Skubisza  3   

Artur Świder – Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Administracji Osiedla

Biuro Admnistracji czynne w godzinach 7:00-15:00 

Sekretariat                – telefon  (17)  863-34-24

Dział Techniczny     –  telefon  (17) 863-34-25 wew. 310, 311, 312

Dział Księgowości  – telefon  (17) 863-62-83 wew. 320

Administratorzy       – telefon   (17) 863-34-24 wew. 330, 331

 

Zgłoszenia usterek i awarii:


       w  godzinach pracy Administracji tel. (17) 86-334-25 wew.310, 311, 312

      po  godzinach pracy Administracji oraz w dni wolne od pracy tel. (17) 85-650-65 lub 785-01-11-11