Zakład Konserwacji i Remontów Urządzeń Technicznych Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

winda


35-322 Rzeszów   ul Ciepłownicza 5
tel./fax. 17 856 50 65
tel./fax. 17 856 47 83


e-mail: zkirut@rsm.rzeszow.pl

Kierownik Zakładu:
Elżbieta Podborączyńska

Zakład ten prowadzi działalność w zakresie:

  1. konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany dźwigów osobowych, osobowo-towarowych, towarowych, szpitalnych i innych,
  2. konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany hydroforów,
  3. konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany domofonów,
  4. konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany antenowych instalacji zbiorczych RTV
  5. wykonywanie pomiarów urządzeń ochrony przeciwporażeniowej, instalacji piorunochronnej, oraz badanie izolacji obwodów elektrycznych w dźwigach; hydroforach; budynkach i innych urządzeniach,
  6. udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i burzowej urz. Ciśnieniowym HD 50,
  7. usuwanie awarii elektrycznych; gazowych; wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w ramach pogotowia technicznego pracującego w dni:

- robocze – od godz. 14:00 do godz. 22:00

- dni wolne i święta -  od godz. 8:00 do godz. 22:00

Przyjmowanie zgłoszeń

Tel. 17 856 50 65

Tel. 785 01 11 11

 

W ramach pogotowia nocnego pracującego w dni:

- robocze – od godz. 22:00 do godz. 7:00

- dni wolne i święta – od godz. 22:00 do godz. 8:00

Zgłoszenia przyjmuje – „Security Office” Sp. Z o.o.
Tel. 17 862 62 98
Tel. 19655   
Tel.kom. 606 965 500

Wykonawstwo usług prowadzimy w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, posiadającą odpowiednie uprawnienia. Gwarantujemy fachowe i terminowe wykonanie usług.
Zakład funkcjonuje na rynku od ponad 35 lat. Posiada duże doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu świadczonych usług.