Roboty budowlane

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie, Administracja Osiedla Baranówka, ogłasza przetarg na wybór wykonawcy:

Projekt, dostawa i wymiana węzła cieplnego w formule "zaprojektuj i wybuduj" w budynku wolnostojącym przy ul. Ofiar Katynia 7 w Rzeszowie

- szczegóły w załączonych plikach "Szczegółowe warunki do przetargu"

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:
1. Przetarg nr TI-20/I/EAIII/2024 na wykonanie przebudowy wewnętrznych linii zasilających, układów pomiarowych, tablic mieszkaniowych, instalacji elektrycznych piwnic, kl. schodowych i instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starzyńskiego 11 w Rzeszowie.

2. Przetarg nr TI-21/I/EAI/B/2024 na wykonanie robót malarskich klatek schodowych wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku w budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy ul. Ks. Jałowego 9 w Rzeszowie.

Terminy realizacji: zawarte są w specyfikacjach szczegółowych warunków zamówienia.
Oferty należy składać do dnia: 23.04.2024r.do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni dn. 23.04.2024r. o godz. 9:15

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

 1. Przetarg nr:  TI - 17 / EA IV / B / 2024 na wykonanie remontu i malowania elewacji od strony południowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyspiańskiego 37b w Rzeszowie.
 1. Przetarg nr:  TI - 18 / EA V/ G / 2024 na wykonanie przebudowy i budowy instalacji gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  przy ul. Stojałowskiego 12 i ul. Zbyszewskiego 4  w Rzeszowie.

 

Terminy realizacji: zawarte są w specyfikacjach szczegółowych warunków zamówienia.

Oferty należy składać do dnia: 09.04.2024r.do godz. 900 w biurze Spółdzielni przy Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni dn. 09.04.2024r. o godz. 915                                         

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów, który znajdują się w warunkach szczegółowych do przetargów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałezowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

 1. TI-8/EAIII/B/2024 - na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynkachmieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Starzyńskiego 14,16,18 w Rzeszowie

 2. TI-9/EAV/B/2024 - na remont drogi asfaltowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Solarza 2,4,10 w Rzeszowie

 3. TI-10/EAIII,V/B/2024 - na dostawę i wymianę drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla Osiedli Baranówka i Krakowska-Południe w Rzeszowie

 4. TI-11/EAV/K/2024 - na koszenie trawy wraz z grabieniem i wywozem na terenie Osiedla Krakowska-Południe w Rzeszowie

 5. TI-12/EAIII/S/2024 - na przebudowę nawodnionych pionów z doborem zestawów pompowych oraz przebudową instalacji wodnych i elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starzyńskiego 11 w Rzeszowie

Oferty należy składać do dnia 08.02.2024 do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni 08.02.2024 do godz. 9:15

Szczegóły w załacznikach

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

 1. Przetarg nr : TI-1/EAII/B/2024 na wykonanie remontu elewacji i balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 8 w Rzeszowie.
 2. Przetarg nr : TI-2/EAII/CO/2024 na przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej 12 i 16  w Rzeszowie.
 3. Przetarg nr : TI-3/EAI/CCW/2024 na wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z remontem kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy ul. Sportowej 14 w Boguchwale.
 4. Przetarg nr : TI-4/EAI/E/2024 na wykonanie przebudowy wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jałowego 9 i ul. Lwowska 9 w Rzeszowie.
 5. Przetarg nr : TI-5/EAI/G/2024 na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy ul. W.Pola 5 w Rzeszowie.
 6. Przetarg nr : TI-6/EAI/B/2024 na wykonanie remontu elewacji wraz z remontem balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piastów 5 i ul. Hetmańskiej 13a w Rzeszowie.
 7. Przetarg nr : TI-7/EAI/B/2024 na wykonanie robót malarskich klatek schodowych wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jałowego 9 i ul. 8-go Marca 17 w Rzeszowie.

Termin realizacji: zawarte w specyfikacji szczegółowych warunków zamówienia

Oferty należy składać do dnia 01.02.2024r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (Sekretariat)

Otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 w dniu 01.02.2024r. o godz. 9:15   

Szczegóły w załącznikach

Informacja dodatkowa dotycząca przebudowy instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Ks. Jałowego 9

W związku z zapytaniami oferentów, po konsultacji z Inwestorem wprowadzam n. w. korekty do rozwiązań projektowych:

1. W zamian za kucie bruzd w betonie i układanie rur RVS37 dla WLZ-ów do TM należy wycenić i zamontować kanały PCV (samogasnące) 60/40 z przegrodą,

2. W zamian za WLZ-ty 3x DY6 do TM należy wycenić i ułożyć w kanałach 60/40 przewody N2XH-j 5x4 lub NHXMH-j 5x4 (2 żyły jako rezerwa dla układu 3-fazowego),

3. W zamian za przewody YDY 5x6 do zasilania TA12 i TA22 należy wycenić i ułożyć przewody N2XH-j 5x4 lub NHXMH-j 5x4

- Bogusław Szlachta - BUI INSBUD

Administracja Osiedla 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 21 informuję, iż została wszczęta procedura przetargowa na :
Awaryjną wymianę sekcji instalacji C.O. w budynku ODK ( Sklep FRAC ) przy ul. Kochanowskiego 29w Rzeszowie, będącego w zasobach Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Administracji Osiedla 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 21 w Rzeszowie

Tryb wyboru wykonawcy: „ Przetarg nieograniczony”
Przetarg: P-5/2023
Termin złożenia oferty do dnia 27.11.2023r. do godziny 9.00
Otwarcie ofert zostało ustalone na dzień 27.11.2023r. o godzinie 09.15
Termin realizacji inwestycji: 01.12.2023r. do 08.12.2023r.
Gwarancja: 60 miesięcy

Załączniki:

1. Szczegółowe warunki do przetargu
2. Specyfikacja
3. Schemat instalacji

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

1. Przetarg TI-22/EA I/B/2023 na wykonanie wiat śmietnikowych przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Piastów 3 i 7 w Rzeszowie
2. Przetarg TI-23/EA III/E/2023 na przebudowę wewnętrznych linii zasilających, układów pomiarowych, tablic mieszkaniowych, instalacji elektrycznych piwnic, klatek schodowych i instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starzyńskiego 1 w Rzeszowie

Termin realizacji: zawarte w specyfikacji szczegółowych warunków zamówienia

Oferty należy składać do dnia 19.10.2023 godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (Sekretariat)

Otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 w dniu 19.10.2023 godz. 9:15

Szczegóły w załącznikach

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

Przetarg  TI-21 / EA I / B / 2023 na wykonanie wiat śmietnikowych przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Piastów 3 i 7 w Rzeszowie

Termin realizacji: zawarte w załączonej dokumentacji

Oferty należy składać do dnia 12.09.2023 godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (Sekretariat)

Otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 w dniu 12.09.2023 godz. 9:15

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

1. Przetarg TI-19/EAI/B/2023 na wykonanie wiat śmietnikowych przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Piastów 3 i 7 w Rzeszowie

2. Przetarg TI-20/EAV/G/2023 na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rzeszowie przy ul. Stojałowskiego 8

Termin realizacji: zawarte w załączonej dokumentacji

Oferty należy składać do dnia 22.08.2023 godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (Sekretariat)

Otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 w dniu 22.08.2023 godz. 9:15

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

1.  Przetarg TI - 13 / EA III / G / 2023 na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego 12, 20 i 22.

2.  Przetarg TI - 14 / EA III, V / B / 2023 na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rzeszowie przy ul. Brydaka 3 kl. I, II, III, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 26 kl. I, ul. Miłocińska 33 kl. II, ul. Osmeckiego 33, ul. Stojałowskiego 4, 8 i ul. Lewakowskiego 3a, 5a.

Terminy realizacji zawarte są w specyfikacjach szczegółowych warunków zamówienia.
Dokumentacja przetargowa i projekty robót są do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni (www.rsm.rzeszow.pl).
Oferty należy składać do dnia: 30.05.2023r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni dn. 30.05.2023r. o godz. 9:15

Administracja Osiedla 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 21 informuje, iż została rozpoczęta procedura przetargowa na:

"Wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej i pomieszczenia na odpady komunalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 10 w Rzeszowie"

Przetarg: P-4/2023

Termin złożenia oferty do dnia 23.05.2023r. do godziny 11:00
Otwarcie ofert zostało ustalone na dzień 23.05.2023r. o godzinie 11:15

Termin realizacji inwestycji: do 21.07.2023r.

Szczegóły w załącznikach

Administracja Osiedla 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 21 informuje, iż została wszczęta procedura przetargowa na:

"Wykonanie, dostawę i montaż urządzenia zabawowego przy ul. P. Skargi 2 w Rzeszowie"

Przetarg: P-3/2023

Termin złożenia oferty do dnia 17.03.2023r. do godziny 10:00
Otwarcie ofert zostało ustalone na dzień 17.03.2023r. o godzinie 10:15

Termin realizacji inwestycji: 01.04.2023r. do 31.05.2023r.

Szczegóły w załącznikach

Administracja Osiedla 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 21 informuje, iż została wszczęta procedura przetargowa na :

"Wykonanie, dostawę i montaż okotarowania sceny Osiedlowego Domu Kultury" przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

Termin złożenia oferty do dnia 27.02.2023r. do godziny 10:00 w biurze Administracji Osiedla 1000-lecia, ul. Kochanowskiego 21 (sekretariat) z dopiskiem : Przetarg - P2/2023
Otwarcie ofert zostało ustalone na dzień 27.02.2023r. o godzinie 10:15

Szczegóły w załącznikach

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:


Przetarg nr: TI-11/EAII/B/2023 na wykonanie remontu elewacji i balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 10 w Rzeszowie.


Termin realizacji: zawarty jest w specyfikacji szczegółowych warunków zamówienia.


Oferty należy składać do dnia: 02.03.2023r.do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni dn. 02.03.2023r. o godz. 9:15


Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu, który znajduje się w warunkach szczegółowych do przetargu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:


1. Przetarg TI-5/EAV/B/2023 na remont drogi asfaltowej przy budynku mieszkalnych Stojałowskiego 12 w Rzeszowie.

2. Przetarg TI-6/EAIII,V/B/2023 na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rzeszowie przy ul. Brydaka 3 kl. I, II, III,  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 26 kl. I, ul. Miłocińska 33 kl. II, ul. Osmeckiego 33, ul. Stojałowskiego 4, 8 i ul. Lewakowskiego 3a, 5a.

3. Przetarg TI-7/EAV/E/2023 na wymianę lamp oświetleniowych w korytarzach klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Solarza 2,6,8,15,16,17,19,20,22,23, przy ul. Zbyszewskiego 4,6,8,9,10, przy ul. Stojałowskiego 8,12, przy ul. Lewakowskiego 5a, 13, przy ul. Kotuli 5 w Rzeszowie.

4. Przetarg TI-8/EAV/K/2023 na wykonanie koszenia trawy na terenie Osiedla Krakowska-Południe RSM w Rzeszowie.

5. Przetarg TI-9/EAIII/B/2023 na remont klatki schodowej, przyległych korytarzy i pomieszczeń administracyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnych w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 18D.

6.Przetarg TI-10/EAIII/G/2023 na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego 12, 20 i 22.

Terminy realizacji: zawarte są w specyfikacjach szczegółowych warunków zamówienia.
Dokumentacja przetargowa i projekty robót są do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni (www.rsm.rzeszow.pl).
Oferty należy składać do dnia :14.02.2023r.do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni dn.14.02.2023r. o godz. 9:15

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

 • Przetarg nr: TI- 1 / EA I / WLZ / 2023 na wykonanie przebudowy wewnętrznych elektrycznych linii zasilania i tablic rozdzielczych w budynkach mieszkalnych w Rzeszowie przy ul. : Pułaskiego 7 , kl.; VIII - XIII i ul. Lwowska 11.

 • Przetarg nr: TI - 2 / EA I / GAZ / 2023 na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. W. Pola 9.

 • Przetarg nr: TI- 3 / EA I / B / 2023 na wykonanie remontu elewacji wraz z remontem balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastów 7 w Rzeszowie.

 • Przetarg nr: TI - 4 / EA 1 / BM / 2023 na wykonanie robót malarskich klatek schodowych wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pułaskiego 7 kl. VIII - XIII i ul. W. Pola 9.


Terminy realizacji : zawarte są w specyfikacjach zamówienia szczegółowych warunków
Oferty należy składać do dn. 01.02.2023r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się z udziałem oferentów w biurze Spółdzielni w dn. 01.02.2023r. o godz.9:15

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg na wybór wykonawcy :

- na remont podpór płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Obrońców poczty Gdańskiej 10 w Rzeszowie, przetarg P-9/R/2022

Oferty wg specyfikacji i projektu robót (w załącznikach), należy składać do dnia 14.11. 2022 r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat).
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2022 r. , o godz. 9:15.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 178633425 u p. Renata Czupich.
Zamawiający zastrzega sobie prawą do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg na wybór wykonawcy:

-przebudowy instalacji nawodnionych pionów w zakresie doboru zestawów pompowych do utrzymania właściwego ciśnienia oraz adaptacji pomieszczeń pod zestawy pompowe wraz z przebudową instalacji wodnych i elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Starzyńskiego 1 w Rzeszowie

Oferty wg specyfikacji i projektu robót (w załącznikach) należy składać do dnia 18.11.2022 r., do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat)
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.11.2022 r. o godz. 9:15
Informacje telefoniczne pod nr tel. 178633425 u p. Renaty Czupich

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla 1000-lecia w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 21 ogłasza przetarg nieograniczony na 

- rozbudowę wiaty śmietnikowej przy ul. Kochanowskiego 13 w Rzeszowie

- szczegóły w załącznikach

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg ograniczony dla firm zaproszonych na wybór wykonawcy:

- na wykonanie i montaż węzła cieplnego  w budynku biurowym Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie przy ul. Gałęzowskiego 6

Szczegóły w załączniku

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg na wybór wykonawcy:

- odwodnienia i drenażu budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 10 w Rzeszowie


Oferty należy składać do dnia 12.07.2022r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat). Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 12.07.2022r. o godz. 9:15

Informacja telefoniczna 17 853 20 03 wew. 151 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg ograniczony dla firm zaproszonych na wybór wykonawcy:

- na wykonanie indywidualnych węzłów cieplnych i ich montaż w budynkach mieszkalnych Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie przy ul:

 • Solarza 2,4,8,20,22
 • Zbyszewskiego 4,6,8,10
 • Kotuli 5
 • Lewakowskiego 3

Szczegóły w załączonych szczegółowych warunkach przetargu

Administracja Osiedla 1000-lecia Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 21 informuje o ogłoszeniu przetargu P-2/2022 na:

 • Przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Rzeszowie przy ul. Kochanowskiego 26 będącego w zasobach Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Administracji Osiedla 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 21 w Rzeszowie

Tryb wyboru wykonawcy: „ Zapytanie o cenę”

Termin złożenia oferty do dnia 18.05.2022r. do godziny 11.00
Otwarcie ofert w dniu 18.05.2022r. o godzinie 11.30 bez udziału oferentów


Termin realizacji inwestycji: 01.07.2022r. do 22.07.2022r.

Dokumentacja w załącznikach

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza:


1. Przetarg nr TI-8 / EA III / INP / 2022 na wybór wykonawcy:
Na opracowanie projektów wykonawczych na przebudowę nawodnionych pionów w zakresie doboru zestawów pompowych do utrzymania właściwego ciśnienia oraz adaptację pomieszczeń pod zestawy pompowe wraz z przebudową instalacji wodnych i elektrycznych dla budynków mieszkalnych przy ul. Starzyńskiego; 1, 2, 11 w Rzeszowie

2. Przetarg nr TI-9 / EA III / GAZ / 2022 na wybór wykonawcy:
Na opracowanie projektów wykonawczych na przebudowę instalacji gazowych wraz przeniesieniem pionów na klatki schodowe i indywidualnym opomiarowaniem mieszkań w budynkach przy ul. Starzyńskiego 12, 14, 16, 18, 20, 22 w Rzeszowie.
Termin opracowania projektów, maj 2022 r. - 15 wrzesień 2022 r.

Informacja telefoniczna 17 8633424 wew. 310

3. Przetarg nr TI-10 / EA I / GAZ / 2022
Na wykonanie przebudowy instalacji gazowej wraz wyniesieniem pionów i opomiarowania na klatki schodowe w budynku mieszkalnym nr 7 przy ul. W. Pola w Rzeszowie.

Informacja telefoniczna 17 8542527 wew. 151


Oferty wg specyfikacji należy składać do dnia 26.05.2022r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.05.2022r. o godz. 10:15.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.