Prezes Zarządu lub jego Zastępca

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14:00 do 15:00 w siedzibie Zarządu przy ul. Gałęzowskiego 6 w Rzeszowie

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 14:00 do 15:00 w siedzibie Zarządu przy ul. Gałęzowskiego 6  w Rzeszowie

 

Dział członkowsko-mieszkaniowy

Dział czynny w godz. 7:00-15:00 - pokój nr. 103

Załatwia sprawy:

  • nabycia lokali umowami cywilno-prawnymi
  • przetargów lokali mieszkalnych uprzednio użytkowanych
  • regulowania spraw członkowsko-mieszkaniowych po śmierci członka spółdzielni, współmałżonka oraz rozwodzie małżeństwa
  • składania ofert i zawierania umów o budowę nowych lokali
  • przeniesienia własności lokali
  • wydawanie zaświadczeń do notariusza, sądu, urzędu skarbowego i innych celów

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. (17) 85-320-03 wew. 659, 699

Wydawanie zaświadczeń dotyczących lokali o statusie odrębnej własności wydają Administracje poszczególnych Osiedli 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerami telefonów poszczególnych Administracji Osiedli

 

Księgowość wkładów, udziałów i rozliczeń inwestycyjnych

czynne w godz. 7:00-15:00 -  pokój nr. 102

Załatwia sprawy:

  • związane z przekształceniem mieszkań lokatorskich, spłatą i umorzeniem kredytów mieszkaniowych.
  • finansowania i rozliczeń inwestycji mieszkaniowych
  • dotyczące wysokości wkładów dla potrzeb sądów i urzędów skarbowych

więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. (17) 85-320-03 wew. 664