RSM Rzeszów   ul. Gałęzowskiego 6      35-959 Rzeszów

biuro czynne od 7-15

Centrala              (17) 853 20 03

Faks:                  (17) 865 25 50

Dział Członkowski  (17) 853 20 03 wew. 659, 699

www.rsm.rzeszow.pl              rsm@rsm.rzeszow.pl


Pozostałe adresy:

  Administracja Osiedla "Śródmieście" ul. Dąbrowskiego 33a,  35-036 Rzeszów

    biuro czynne 7-15

    centrala:             (17) 85-425-59

    adres e-mail :  ea1@rsm.rzeszow.pl

 Administracja Osiedla "1000-lecia"  ul. Kochanowskiego 21, 35-211 Rzeszów

    biuro czynne 7-15

    centrala :           (17) 85-273-03

    adres e-mail:    ea2@rsm.rzeszow.pl

 Administracja Osiedla "Baranówka" ul. Skubisza 3,  35-206 Rzeszów

    biuro czynne 7-15

    centrala:            (17) 86-334-24

    adres e-mail: ea3@rsm.rzeszow.pl

 Administracja Osiedla "Kmity "   ul. Bohaterów 5,  35-112 Rzeszów

     biuro czynne 7-15

     centrala:           (17) 85-647-86

     adres e-mail:  ea4@rsm.rzeszow.pl

Administracja Osiedla "Krakowska-Południe " ul. Solarza 19a,  35-118 Rzeszów

      biuro czynne 7-15

      centrala:          (17) 85-684-74  

      adres e-mail: ea5@rsm.rzeszow.pl

Zakład Konserwacji i Remontów Urządzeń Technicznych  ul. Ciepłownicza 5,  35-322 Rzeszów

       biuro czynne 7-15 

       centrala:         (17) 85-650-65   (całą dobę oraz dni wolne niedziele i święta)

       komórka:        785-01-11-11

       adres e-mail: zkirut@rsm.rzeszow.pl

Zakład Budowy Remontów i Transportu ul. Ciepłownicza 5,  35-322 Rzeszów

       biuro czynne 7-15

       centrala :         (17) 86-324-12

       adres e-mail: zbr@rsm.rzeszow.pl

Zakład Naprawy i Legalizacji Wodomierzy  ul. Kochanowskiego 21, 35-201 Rzeszów

        biuro czynne 7-15

        centrala:         (17) 86-119-49

       adres e-mail: slw@rsm.rzeszow.pl