Aktualności

Walne Zgromadzenie

2024-03-15
Logo-rsm2
Logo-rsm2

Zarząd Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/2024 z dnia 27.02.2024 r. zawiadamia, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w pięciu częściach w dniach 8, 9, 10, 11 i 12.04.2024 r.
Dla członków posiadających tytuł prawny do lokalu w Osiedlu "Kmity" w Rzeszowie odbędzie się w dniu 11.04.2024 r. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury "Tysiąclecia" przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

Szczegóły porządku obrad w załączniku