O Spółdzielni

O SPÓŁDZIELNI

Jesteśmy jedną z najstarszych i większych Spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.
Na obecną chwilę posiadamy 277 budynków wielorodzinnych z 16 671 mieszkań. Jej członkostwem legitymuje się ponad 16 tysięcy osób, a przez rejestry Spółdzielni przewinęły się nazwiska dziesiątek tysięcy osób.
Spóldzielnia jako jednostka organizacyjna składa się z pięciu wyodrębnionych Osiedli i trzech Zakładów Wykonawstwa Własnego. 

ZARZĄD

Prezes Zarządu Zygmunt Haliniak
Zastępca Prezesa Andrzej Filip
Zastępca Prezesa Stanisław Ruszała

RADA NADZORCZA

Prezydium Rady
Finiewicz Władysław Przewodniczący
Rogozińska Krystyna Z-ca Przewodniczącego
Dźwierzyński Janusz Sekretarz
Komisja Rewizyjna
Cichy Jacek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dźwierzyński Janusz Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Baran Tadeusz Członek
Berkowicz Józef Członek
Finiewicz Władysław Członek
Rogozińska Krystyna Członek
Szczepanik Tomasz Członek
Komisja Samorządowa
Pikor Małgorzata Przewodniczący Komisji Samorządowej
Rząsa Dorota Sekretarz Komisji Samorządowej
Bazan Edward Członek
Biesiadecki Adam Członek
Pazdan Ewa Członek
Rusznica Stanisław Członek
Uryniak Józef Członek
Komisja Techniczna
Kaniuczak Mieczysław Przewodniczący Komisji Technicznej
Domka Jan Sekretarz Komisji Technicznej
Cierpich Tomasz Członek
Horoszewicz Władysław Członek
Jakubowski Adam Członek
Niedzielski Janusz Członek
Szela Józef Członek