Maria Prostak - Pełnomocnik Zarządu Kierownik Osiedla   tel. (17) 85-684-74

Grzegorz Baran - Z-ca kierownika Osiedla

Maria Filip - Główna Księgowa