Tadeusz Bilski  - Pełnomocnik Zarządu  Kierownik Osiedla   tel. (17) 85-647-81

Stanisław Dul   -  Z-ca Kierownika

Stanisława Tarnowska - Główna Księgowa