Budowę nowego osiedla rozpoczeto w roku 1974 na terenach Staroniwy Dolnej.
Zasoby mieszkaniowe Osiedla „KMITY” to 35 budynków mieszkalnych mieszczących 2519 mieszkań oraz 6 budynków z lokalami użytkowymi, których łaczna powierzchnia wynosi 135 658 m2. 
Tereny zielone w osiedlu o powierzchni 10,5 ha z dużą ilością drzew, krzewów i rabat kwiatowych.
Osiedle posiada 28 placów zabaw( w tym dwa duże w rejonie budynków Malczewskiego i Bohaterów 3A) oraz 5 boisk do gry.

 Liczba mieskańców  6034

 Liczba budynków 35

 Liczba mieszkan  2520

 Powierzchnia mieszkaniowa 127 672,12 m2

 Powierzchnia lokali użytkowych 8 426,00 m2

 

Administracja Osiedla "Kmity", ul.Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów

Stanisława Tarnowska - Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Administracji Osiedla

Biuro Administracji czynne w godz. 7:00 do 15:00

Sekretariat                       -  tel. (17) 85-647-81 lub (17) 85-647-86

Dział Techniczny              -  tel. (17) 85-647-86 wew. 410, 411

Dział księgowości           - tel. (17) 85-647-86  wew. 420, 421

Administratorzy                - tel. (17) 85-647-86 wew. 430, 431

 

Zgłoszenia usterek i awarii:

    w godzinach pracy Administracji  tel. (17) 85-647-86 wew 410, 411

    po godzinach pracy Administracji  tel. (17) 85-650-65  lub 785-01-11-11