Kierownictwo Osiedla

Artur Świder       – Kierownik Administracji Osiedla      tel.(17) 86-334-24

Renata Czupich  – Z-ca Kierownika ds. Technicznych

Joanna Idler   Główny Księgowy