Aktualny skład Rady Osiedla "1000-LECIA" - aktualizacja 12.09.2023

Rogozińska Krystyna Przewodnicząca Rady Osiedla, Komisja Techniczna
Berkowicz Józef Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pazdan Ewa Sekretarz Rady Osiedla, Przewodnicząca Komisji Samorządowej
Barć Lucyna Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Węglowski Jan Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Potera Jan Komisja Rewizyjna
Doskocz Mieczysław Komisja Rewizyjna
Jakubowski Adam Przewodniczący Komisji Technicznej
Kozak Eugeniusz Z-ca Przewodniczącego Komisji Technicznej
Gromek Andrzej Sekretarz Komisji Technicznej
Zalewski Marek Komisja Techniczna
Dubik Teresa Z-ca Przewodniczącego Komisji Samorządowej
Buczek Ewa Sekretarz Komisji Samorządowej
Kiszka Felicja Komisja Samorządowa
Krok Krystyna Komisja Samorządowa