Bogusław Sak   - Pełnomocnik Zarządu Kierownik Osiedla  tel. (17) 85-273-03

Arkadiusz Bartosik - Z-ca Kierownika

Janina Szabat   - Główny Księgowy